Chystáte se půjčit peníze a velice dobře si uvědomujete, že nesmíte podcenit žádné okolnosti a musíte vše dobře zvážit a promyslet. Samozřejmě budete chtít znát co nejvíce informací o osobě, jež peníze půjčujete. Zapátrejte v různých registrech dlužníků, snažte se rozpoznat platební morálku daného člověka. Především se řádně zajistěte proti případné situaci, kdy dlužník nebude schopný a nebo nebude chtít splácet. Pokud jste se rozhodli svoje peníze půjčit vámi prověřené osobě, uzavřete s ní smlouvu.

Smlouva snižuje riziko vzniku pohledávky

Sepsáním důkladně promyšlené smlouvy se snažíme především předejít případným problémům. Berte ji jako nejdůležitější součást přípravy na půjčku.

Sestavení smlouvy

 • co nejpřesněji stanovte předmět smlouvy, to znamená, za co má kdo zaplatit a co se půjčuje
 • přesně určete strany
 • správně určete práva a povinnosti stran, kterých se smlouva týká
 • užívejte vždy jednoduchá a jednoznačná slova
 • zcela přesným způsobem popište platební podmínky
 • stanovte způsob řešení sporů, zejména, dojde-li k pozdní úhradě závazku
 • uveďte datum a podpisy obou stran
  • Získejte jistotu

   Nejvíce užívaným způsobem, jak se pojistit proti případnému nesplácení dluhu, je vystavení směnky. Pokud ji stanovíte jako nedílnou součást smlouvy, lépe potom vyřešíte případně vzniklé komplikace s úhradou závazku. Směnka je cenný papír, se kterým je možno i nadále obchodovat a nebo ji uplatnit u soudu. V tomto případě soudy jednají velice rychle v tzv. Zrychleném soudním řízení a vy se tak brzy domůžete svého práva.

   Směnka

   Směnka je určena pro každou osobu starší 18-ti let, je nutno dodržet jen zákonem stanovené náležitosti, jinak je neplatná. Musí obsahovat především přesné označení Směnka, příkaz zaplatit stanovenou částku, jméno a adresu toho, kdo má zaplatit, místo a datum splacení směnky, místo a datum vystavení směnky, jméno věřitele a podpis výstavce. Směnku je možno sepsat na jakémkoli papíře, není nutné používat žádný předepsaný formulář. Směnka sama o sobě je jedinou jistinou splacení dluhu.

   Jestliže dodržíte těchto několik základních zásad, je možno říci, že jste do budoucna sami dobře ochráněni proti případně vzniklým problémům.