Vyzkoušejte
Půjčky pro lidi

Pěkné půjčky s rozumnými a férovými podmínkami, které Vás nepodrazí!

PostHeaderIcon Bezúročná půjčka zaměstnanci 2018

Hledáte opravdu dobrou půjčku? Nevyhovují vám standardní podmínky úvěrových společností? A nebo z nějakého důvodu nemůžete dostat klasickou půjčku od banky? V dnešní době není problém sjednat si zaměstnaneckou půjčku ve firmě, kde pracujete. Většinou jsou takové půjčky poskytovány zaměstnavatelem za lepších podmínek, a tak by bylo jistě škoda jejich možnosti nevyužít. Většina lidí chodí pro půjčku do banky a mnohdy se nestačí divit tomu, kolik důvodů najde banka pro to, aby vám půjčku neschválili. V prvotní fázi vás nejprve prolustrují v centrálním registru dlužníků a jakmile zde narazí na vaši osobu, je zcela zbytečné pokračovat v dalších krocích. Stejně tak, pokud máte na  krku exekuční řízení či jste v insolvenci, s bankovní půjčkou zkrátka počítat nemůžete. Ta naopak vyžaduje naprosto precizní platební morálku bez jediné chybičky, což je také důvod, proč tolik žadatelů odchází z banky s nepořízenou. Trable s financemi má dnes kdekdo a nemusí se hned jednat o předlužené jedince na prahu sociální chudoby. Stačí, aby se jen zaměstnavatel opozdil s termínem výplaty a už máte potíž dostát všem svým závazkům. Pokud se najednou nakupí všechny složenky, dodavatelé energií a telefonní operátoři se domáhají zaplacení vydaných faktur a vy nevíte kudy kam. Když se ale opozdíte s platbou déle jak tři měsíce, už jste najednou v registru dlužníků. Když pak jednoho dne své závazky uhradíte, přesto se nedočkáte automatického výmazu. Registry vás evidují jako dlužníka ještě po několik dalších let. Z toho důvodu je mnohdy lepší využít nabídky půjčky od zaměstnavatele a včas naplnit své závazky.

Chci půjčku

Zaměstnanecká půjčka

Zaměstnanecká půjčka je jedním z častých benefitů, které může zaměstnanec od firmy získat. Mnoho lidí většinou nemá ani tušení, že jeho firma právě něco takového nabízí, většinou se zaměstnanecké benefity projevují v podobě stravenek, delší dovolené, příspěvků na zdravotní služby, rehabilitace, lázně, rekreace apod. Poskytovat zaměstnanecké půjčky si však nemůže dovolit každá firma, ale jen taková, která disponuje volnými finančními prostředky. Žádný právní nárok na zaměstnaneckou půjčku totiž neexistuje, takže je vždy zcela na rozhodnutí vedení firmy, zda takovou příležitost svým zaměstnancům poskytne či nikoli. Rovněž to neznamená, že tuto možnost získá automaticky každý zaměstnanec. Zaměstnanecká půjčka je většinou poskytnuta jen těm nejlepším a nejvíce kvalifikovaným zaměstnancům, kteří odvádí skvělý pracovní výkon a jsou pro firmu ze strategického hlediska nepostradatelní. Ze strany firmy je zaměstnanecká půjčka jistým projevem ocenění jejich práce a snaží se tímto způsobem své dobré zaměstnance udržet.

Půjčka bez úroků

Zaměstnanecké půjčky poskytují firmy dle předpisů občanského zákoníku a konkrétní podmínky zaměstnanecké půjčky navrhuje vždy zaměstnavatel. Je tedy jen a jen na zaměstnanci, zda na ně přistoupí či nikoli. Vzhledem k tomu, že jsou podmínky půjčky stanoveny vždy za lepších podmínek než u jiných společností nemá ani zaměstnanec žádný důvod odmítnout. Spíš naopak, snahou firmy je, aby se jednalo vždy o lákavou nabídku. zaměstnanecká půjčka je vždy půjčka návratná, to znamená, že zaměstnanec se zavazuje dle smlouvy vrátit zaměstnavateli poskytnuté finanční prostředky. Půjčka může být poskytnuta zcela bezúročně nebo s nízkým úrokem. V případě, že je půjčka úročena úrokovou sazbou, zaměstnanec se zavazuje půjčku vrátit včetně dohodnutého úroku. Velkou předností zaměstnanecké půjčky je to, že zaměstnanecké půjčky nejsou předmětem daně z příjmu. Zdanit je nutné pouze rozdíl mezi obvyklou výší úroku a úrokem z poskytnuté půjčky.

Sjednat půjčku

Zaměstnanecká půjčka ze strany zaměstnavatele

I pro zaměstnavatele jsou zaměstnanecké půjčky poměrně výhodné, jelikož nejsou považovány za daňový základ. Je třeba však dodržet jistý limit. Ten je nastaven na částku 300 000 Kč, kterou může zaměstnavatel zaměstnanci půjčit bezúročně. Kdyby došlo k překročení tohoto limitu, je třeba příjem nad rámec této částky dodanit. Zaměstnanecká půjčka je poskytnuta na základě úvěrové smlouvy, kde je jasně stanoveno, na jak dlouhou dobu je rozložena splatnost a v jakých částkách se zavazuje zaměstnanec k postupnému plnění. Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout také půjčku v jistých případech a to do částky 100 000 Kč na bytové účely nebo na překlenutí tíživé finanční krize do výše 20 000 Kč. Ve zvláštních případech jako je například postižení živelnou pohromou může zaměstnavatel poskytnout půjčku na bytové účely až do výše jednoho milionu korun nebo na překlenutí tíživé finanční krize do částky 200 000 Kč.

Nevratná půjčka zaměstnanci

Zaměstnavatel může zaměstnanci vedle klasické půjčky poskytnout také nevratnou půjčku neboli dar jako jednorázovou sociální výpomoc ve výši do 500 000 Kč. Taková nevratná zaměstnanecká půjčka se poskytuje zaměstnanci jako pomoc v případě mimořádně obtížných poměrů, například v důsledku živelné pohromy nebo ekologické či průmyslové havárie. Nevratná půjčka do výše 500 000 Kč nepodléhá zdanění. Pokud by však zaměstnavatel poskytl zaměstnanci půjčku nad rámec tohoto limitu, byla by tato částka navíc připočítána k celkovému příjmu zaměstnance a musela by být zdaněna.  

Zaměstnanecké půjčky náleží k častým benefitům firem, které se tak snaží udržet své vysoce kvalifikované zaměstnance. Vzhledem k individuálním podmínkám jsou tyto půjčky velmi lákavou nabídkou.