Archív kategorie ‘Nezařazené’

PostHeaderIcon Bezúročná půjčka zaměstnanci 2018

Hledáte opravdu dobrou půjčku? Nevyhovují vám standardní podmínky úvěrových společností? A nebo z nějakého důvodu nemůžete dostat klasickou půjčku od banky? V dnešní době není problém sjednat si zaměstnaneckou půjčku ve firmě, kde pracujete. Většinou jsou takové půjčky poskytovány zaměstnavatelem za lepších podmínek, a tak by bylo jistě škoda jejich možnosti nevyužít. Většina lidí chodí pro půjčku do banky a mnohdy se nestačí divit tomu, kolik důvodů najde banka pro to, aby vám půjčku neschválili. V prvotní fázi vás nejprve prolustrují v centrálním registru dlužníků a jakmile zde narazí na vaši osobu, je zcela zbytečné pokračovat v dalších krocích. Stejně tak, pokud máte na  krku exekuční řízení či jste v insolvenci, s bankovní půjčkou zkrátka počítat nemůžete. Ta naopak vyžaduje naprosto precizní platební morálku bez jediné chybičky, což je také důvod, proč tolik žadatelů odchází z banky s nepořízenou. Trable s financemi má dnes kdekdo a nemusí se hned jednat o předlužené jedince na prahu sociální chudoby. Stačí, aby se jen zaměstnavatel opozdil s termínem výplaty a už máte potíž dostát všem svým závazkům. Pokud se najednou nakupí všechny složenky, dodavatelé energií a telefonní operátoři se domáhají zaplacení vydaných faktur a vy nevíte kudy kam. Když se ale opozdíte s platbou déle jak tři měsíce, už jste najednou v registru dlužníků. Když pak jednoho dne své závazky uhradíte, přesto se nedočkáte automatického výmazu. Registry vás evidují jako dlužníka ještě po několik dalších let. Z toho důvodu je mnohdy lepší využít nabídky půjčky od zaměstnavatele a včas naplnit své závazky.

Chci půjčku

Zaměstnanecká půjčka

Zaměstnanecká půjčka je jedním z častých benefitů, které může zaměstnanec od firmy získat. Mnoho lidí většinou nemá ani tušení, že jeho firma právě něco takového nabízí, většinou se zaměstnanecké benefity projevují v podobě stravenek, delší dovolené, příspěvků na zdravotní služby, rehabilitace, lázně, rekreace apod. Poskytovat zaměstnanecké půjčky si však nemůže dovolit každá firma, ale jen taková, která disponuje volnými finančními prostředky. Žádný právní nárok na zaměstnaneckou půjčku totiž neexistuje, takže je vždy zcela na rozhodnutí vedení firmy, zda takovou příležitost svým zaměstnancům poskytne či nikoli. Rovněž to neznamená, že tuto možnost získá automaticky každý zaměstnanec. Zaměstnanecká půjčka je většinou poskytnuta jen těm nejlepším a nejvíce kvalifikovaným zaměstnancům, kteří odvádí skvělý pracovní výkon a jsou pro firmu ze strategického hlediska nepostradatelní. Ze strany firmy je zaměstnanecká půjčka jistým projevem ocenění jejich práce a snaží se tímto způsobem své dobré zaměstnance udržet.

Půjčka bez úroků

Zaměstnanecké půjčky poskytují firmy dle předpisů občanského zákoníku a konkrétní podmínky zaměstnanecké půjčky navrhuje vždy zaměstnavatel. Je tedy jen a jen na zaměstnanci, zda na ně přistoupí či nikoli. Vzhledem k tomu, že jsou podmínky půjčky stanoveny vždy za lepších podmínek než u jiných společností nemá ani zaměstnanec žádný důvod odmítnout. Spíš naopak, snahou firmy je, aby se jednalo vždy o lákavou nabídku. zaměstnanecká půjčka je vždy půjčka návratná, to znamená, že zaměstnanec se zavazuje dle smlouvy vrátit zaměstnavateli poskytnuté finanční prostředky. Půjčka může být poskytnuta zcela bezúročně nebo s nízkým úrokem. V případě, že je půjčka úročena úrokovou sazbou, zaměstnanec se zavazuje půjčku vrátit včetně dohodnutého úroku. Velkou předností zaměstnanecké půjčky je to, že zaměstnanecké půjčky nejsou předmětem daně z příjmu. Zdanit je nutné pouze rozdíl mezi obvyklou výší úroku a úrokem z poskytnuté půjčky.

Sjednat půjčku

Zaměstnanecká půjčka ze strany zaměstnavatele

I pro zaměstnavatele jsou zaměstnanecké půjčky poměrně výhodné, jelikož nejsou považovány za daňový základ. Je třeba však dodržet jistý limit. Ten je nastaven na částku 300 000 Kč, kterou může zaměstnavatel zaměstnanci půjčit bezúročně. Kdyby došlo k překročení tohoto limitu, je třeba příjem nad rámec této částky dodanit. Zaměstnanecká půjčka je poskytnuta na základě úvěrové smlouvy, kde je jasně stanoveno, na jak dlouhou dobu je rozložena splatnost a v jakých částkách se zavazuje zaměstnanec k postupnému plnění. Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout také půjčku v jistých případech a to do částky 100 000 Kč na bytové účely nebo na překlenutí tíživé finanční krize do výše 20 000 Kč. Ve zvláštních případech jako je například postižení živelnou pohromou může zaměstnavatel poskytnout půjčku na bytové účely až do výše jednoho milionu korun nebo na překlenutí tíživé finanční krize do částky 200 000 Kč.

Nevratná půjčka zaměstnanci

Zaměstnavatel může zaměstnanci vedle klasické půjčky poskytnout také nevratnou půjčku neboli dar jako jednorázovou sociální výpomoc ve výši do 500 000 Kč. Taková nevratná zaměstnanecká půjčka se poskytuje zaměstnanci jako pomoc v případě mimořádně obtížných poměrů, například v důsledku živelné pohromy nebo ekologické či průmyslové havárie. Nevratná půjčka do výše 500 000 Kč nepodléhá zdanění. Pokud by však zaměstnavatel poskytl zaměstnanci půjčku nad rámec tohoto limitu, byla by tato částka navíc připočítána k celkovému příjmu zaměstnance a musela by být zdaněna.  

Zaměstnanecké půjčky náleží k častým benefitům firem, které se tak snaží udržet své vysoce kvalifikované zaměstnance. Vzhledem k individuálním podmínkám jsou tyto půjčky velmi lákavou nabídkou.

 

PostHeaderIcon Půjčka přes internet pro dlužníky

Dlužíte a potřebujete půjčit peníze? I v tomto případě není problém si sjednat rychlou půjčku. V dnešní složité době žije na dluh kdekdo, a proto i tomuto faktu se snaží řada finančních společností přizpůsobit poskytování půjček. Vždyť řada lidí splácí hypotéku na dům, má auto na leasing, další spotřebitelskou půjčku na vybavení domácnosti a běžně používá kreditní kartu. Proto na nesplacených závazcích nelze spatřovat nic neobvyklého. Spíš naopak. Efektivním používáním různých úvěrových produktů můžete snadněji naplnit své cíle. Avšak na druhou stranu je nutné mít nad finančními záležitostmi vždy kontrolu, jakmile se vám situace vymkne z ruky, jen stěží dokážete dostát svým závazkům. Pokud ale dokážete hradit splátky půjček bez problému a v termínu, a nepatříte mezi chronické neplatiče, kteří se záměrně vyhýbají svým závazkům, pak není důvod, proč si nesjednat další půjčku. Ovšem její splácení musí být ještě v rámci vašich reálných možností. Pokud přeceníte svoje síly, můžete na to doplatit. Vytloukat půjčku půjčkou také nikam nevede, takže pokud si chcete půjčit, tak vždy s rozmyslem. V určitých případech lze však půjčku považovat za podstatně efektivnější řešení finančních záležitostí, než kdybyste nezaplatili včas a částka by byla navýšena o další sankční poplatky a úroky z prodlení. Kde si tedy jako dlužník můžete sjednat půjčku?

Chci půjčit

Půjčka pro dlužníky

Jako dlužník to nemáte na úvěrovém trhu dvakrát jednoduché, jelikož řada finančních společností také zákazníky považuje za problémové klienty. To je dáno také zákonem o spotřebitelských půjčkách a úvěrech, který všem finančním společnostem ukládá za povinnost předem si ověřit platební schopnost žadatele. Pokud tedy zjistí, že máte další nesplacené závazky, zpravidla přijde požadavek na vaše příjmy. Dle nich se pak daná společnost snaží posoudit, zda požadovaná suma je ještě ve vašich možnostech či míra rizika je už natolik vysoká, že vám zkrátka půjčku zamítne. Některé úvěrové společnosti zásadně nepůjčují lidem v exekuci či insolvenci, máte-li tedy takové problémy, musíte vybrat takovou společnost, která dokáže tuto skutečnost akceptovat. Naštěstí je na trhu dost firem, které se snaží každého klienta posoudit individuálně, tudíž vždy máte šanci na úspěch.

Rychlá půjčka přes internet

Výběr vhodné půjčky pro dlužníky již předem vychází z faktu, že je zcela zbytečné ztrácet čas v bance. Bankovní domy nejsou nakloněny k tomu, aby půjčovaly zadluženým lidem. Mezi jejich standardní podmínky schvalovacího procesu je prvotní lustrace v registru dlužníků, takže jakmile narazí na váš záznam, ohodnotí vás tak nízkou bonitou, která je k úspěšnému schválení půjčky plně nedostačující. Daleko rozsáhlejší možnosti se vám však otevírají v nebankovní sféře, kde si nejrychleji vhodnou půjčku najdete za pomoci online srovnávače půjček. Na příslušných webových stránkách zadáte do systému vaše požadavky a jakmile je odešlete, obratem se před vámi zobrazí široká škála úvěrových produktů dostupná i pro zadlužené jedince. Z nich si už jen dle svých možností vyberete půjčku vhodnou pro sebe. Záleží také na tom, kolik peněz vlastně požadujete. Dle toho se budou odvíjet i další podmínky, avšak už na první pohled vidíte u každé půjčky úrokovou sazbu a dobu splatnosti. Všeobecně se dá říci, že snadněji dostupná je malá půjčka, která zpravidla nevyžaduje ani ručitele. U velkých půjček v řádu desítek, stovek či milionu korun musíte již předem počítat s nutností adekvátního ručení, které bývá zpravidla v podobě nemovitosti či ručitele.

Sjednat půjčku

Okamžitá online půjčka

Zadlužení lidé se neustále potýkají s nedostatkem financí, a tak je samozřejmé, že neustále řeší problém s penězi. Někdy doslova hoří splatnost složenek, faktury za telefon, jindy se pokazí lednice či pračka a nebo vám nevyšel jen běžný rozpočet domácnosti před výplatou. Ve všech těchto případech se hodí rychlá půjčka, která vás dokáže zachránit od dalších dalekosáhlých důsledků, které by nesplacení závazků mohlo pro vás mít. Tohoto faktu jsou si plně vědomi nebankovní společnosti, a tak se snaží co nejvíce přiblížit svým zákazníkům. Z toho důvodu půjčky poskytují v prostředí internetu, kde si snadno půjčku během několika málo minut sjednáte a peníze vám ihned po schválení žádosti převedou na bankovní účet. Případně si je vyzvednete v hotovosti. K tomuto účelu již slouží i různé alternativní metody, kdy si pro peníze zajdete jen do nejbližší trafiky nebo zajedete na benzinku, kde vám je vyplatí jen na základě elektronického kódu z SMSky. Žádost o rychlou online půjčku podáte přímo na webových stránkách dané společnosti, kde je pro vás již předem připravený formulář. V něm uvedete jen své jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo a posuvníkem si nastavíte kolik chcete půjčit a na jak dlouhou dobu. K žádosti není třeba dokládat žádné doklady ani mít ručitele. Online půjčka se tedy obejde bez jakékoli administrativy a navíc je snadno dostupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Abyste se žádostí o půjčku uspěli, vybírejte takovou společnost, která nenahlíží do registru dlužníků a vystačí si jen s informací o vašich příjmech. Pokud požadujete větší finanční obnos, půjčku si sjednáte online úplně stejně jako v případě malé půjčky, jen počítejte s tím, že budete muset adekvátně k příslušné částce poskytnout i odpovídající ručení ať už v podobě ručitele či zástavy nemovitosti. Avšak veškeré dokumenty je možno zaslat elektronickou cestou a nemusíte se zdržovat osobní návštěvou na pobočce. I jako dlužník máte tedy nespočet možností, jak si sjednat půjčku v jakékoli výši.

Půjčku si vždy sjednejte u certifikované nebankovní společnosti a vždy si půjčte jen tolik peněz, kolik aktuálně potřebujete. Nikdy se nezadlužujte nad rámec svých možností a snažte se dostát svým závazkům.

PostHeaderIcon Půjčky na směnku kde opravdu půjčí

Pořád sháníte vhodnou půjčku a ne a ne ji ji najít? Zkoušeli jste kdo co a stále nic? Pak jste asi pořád ještě nenarazili na tu pravou půjčku. Na úvěrovém trhu existuje v dnešní době již tolik úvěrových produktů, že je nejen těžké se mezi nimi správně zorientovat, ale také zvolit vhodný typ půjčky. Ono totiž není půjčka jako půjčka. Někdo na půjčku spěchá, chybí mu pár korun do výplaty a na podmínky splácení už nehledí. Vezme i zbytečně drahou půjčku jen z toho důvodu, aby zachránil omezený rodinný rozpočet. Když pak ale přijde na splátky, možná se někdy zarazíte nad tím, že přeci jen půjčka není tak dobrá jak jste si původně představovali. I když na druhou stranu, můžete sehnat u některých poskytovatelů i půjčku zcela zdarma bez poplatku. Některé úvěrové firmy půjčí lidem třeba na 14 dní úplně bez úroků, prostě vrátíte přesně tolik, kolik jste si vypůjčili. Z toho vyplývá, že je podstatně jednodušší sjednat si malou půjčku, ale ne každý nutně potřebuje jen pár korun. Daleko větší okruh žadatelů potřebuje peníze na investice do podnikání, rekonstrukci bydlení a nebo na zaplacení exekuce. I ta se díky splátkovému kalendáři dokáže pěkně prodražit, takže jednorázové vyplacení včetně všech nákladů exekučního řízení je určitě nejlevnější variantou. Půjčku si můžete sjednat u banky nebo u nebankovní společnosti, avšak každá z nich nabízí své úvěrové produkty za zcela odlišných podmínek. Pokud dokážete vyhovět požadavkům v bance a nebudete na peníze spěchat, třeba se vám podaří sjednat půjčku s dobrým úrokem. Ovšem stejnou půjčku získáte i u nebankovní společnosti, avšak za zcela rozdílných podmínek. Ty jsou totiž oproti bance mnohokrát jednodušší.

Chci půjčku

Nebankovní půjčka

Nebankovní poskytovatelé půjček se všeobecně orientují na neúspěšnou bankovní klientelu a snaží se mít pro žadatele podstatně větší pochopení. Jednak tak nelpí na důkladné administrativě jako v bance a některé společnosti ani nenahlíží do registru dlužníků, které jsou pro banky prioritou. Z pohledu žadatele můžete získat půjčku jedna dvě. Obzvlášť, když nebankovní půjčku si snadno vyřídíte jen v prostředí internetu, nemusíte nikam na pobočku a nic složitě vyplňovat. O půjčku požádáte přímo na webových stránkách poskytovatele, kde vyplníte jen rychlou online žádost. V ní uvedete základní údaje o své osobě, tedy jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo a posuvníkem si nastavíte, kolik peněz požadujete a dobu splatnosti. Jakmile žádost odešlete, okamžitě se o její zpracování postará plně automatizovaný systém, který ji během chvilky vyhodnotí a vás obratem informuje o výsledku schvalovacího procesu. Některé nebankovní společnosti nenahlíží do registru dlužníků a ani nevyžadují potvrzení o příjmech ze zaměstnaneckého poměru. Řada z nich dokáže akceptovat informaci o jakýchkoli pravidelných měsíčních příjmech. Může se jednat o příjmy z brigády, výplatu nemocenské, podpory v nezaměstnanosti, sociálních dávek, mateřské, důchodu, stipendia, apod. Tím pádem se nebankovní půjčka stává snadno dostupnou pro široký okruh žadatelů, stačí vybrat jen vhodný typ půjčky.

Půjčka od soukromého investora

I když to možná vypadá, že nebankovní společnosti půjčí automaticky každému, kdo si u nich požádá, zase tak jednoduché to není. Všechny úvěrové společnosti mají dle zákona o spotřebitelských půjčkách a úvěrech za povinnost předem si ověřit platební schopnost žadatele. Jakým způsobem to učiní, je už na nich. Z toho důvodu někdo vyžaduje doklad o příjmech, jiný nahlíží do registru dlužníků a jinde se spokojí jen s ručením v adekvátní hodnotě. Pokud ale třeba nebankovní společnost zjistí náhledem do registru, že jste zadluženi až po uši, jedna exekuce stíhá druhou a vy nestačíte plnit svoje závazky, pak je zcela na místě, že se vás snaží ochránit před dluhovou pastí a další půjčku vám prostě zamítnou. Jednají tak především v zájmu klienta. Určitou alternativou nebankovních půjček je však také půjčka od soukromého investora, která nemá žádné předem stanovené podmínky a tudíž nabízí jedinečnou možnost individuálního řešení celé půjčky. Této možnosti využívají zejména žadatelé, kterým nevyhovují striktní bankovní podmínky a nebo jim třeba stávající podmínky připadají příliš vysoké.

Sjednat půjčku

Nebankovní půjčka bez ručitele

U nebankovní společnosti si bez problému můžete sjednat jak malou půjčku, která vám půjčí třeba jen pětistovku do výplaty, tak i velkou půjčku v řádu milionu korun. Takové velké půjčky v desítkách, stovkách tisíc korun je třeba něčím podložit. Nebankovní společnosti většinou vyžadují ručení ať už v podobě další osoby jako ručitele a nebo zástavy majetku. Pokud ale není pro vás ani jedna ze dvou nabízených alternativ přijatelná, nabízí se možnost směnky. Ta bývá součástí smlouvy o půjčce a její vystavení podléhá jen standardním zákonným podmínkám. Na směnce je jasně uvedeno kdo, kdy a komu má zaplatit konkrétní částku. Směnka tak poskytuje dokonalou právní ochranu oběma stranám, tedy dlužníkovi i věřiteli a není nejmenší důvod se jí jakkoli obávat. Možnost ručení směnkou využívají zejména půjčky od soukromých investorů, které tak více zohledňují individuální potřeby klienta. Na tento typ půjček spoléhají hlavně osoby, pro které je naprosto nemožné získat půjčku v bance a podmínky nebankovních společností jim příliš nevyhovují. Třeba z důvodu doby splatnosti, nebo vysokého úroku. Z toho důvodu lze půjčku od soukromého investora považovat za velmi efektivní řešení.

Půjčka na směnku je plně dostačující zárukou splacení celé dlužné částky. Každá směnka musí obsahovat všechny zákonné náležitosti, aby nebylo možno její splatnost zpochybnit. Po zaplacení uvedené částky v dohodnuté době zaniká její platnost.

PostHeaderIcon Studentské půjčky bez dokladové totožnosti

Jste student a potřebujete nutně rychlou půjčku? Nemáte-li ihned k dispozici kreditní kartu, pak nezbývá než se spolehnout na rychlou půjčku. Možností i jako student máte nespočet, i když to možná na první pohled vypadá, že vám jen tak někdo nepůjčí. Některé úvěrové společnosti totiž studenty řadí mezi klienty bez doložitelného příjmu, tudíž se u nich podstatně zvyšuje riziko poskytnutého úvěru. Z toho důvodu jsou ohodnoceni velmi nízkou bonitou, která v konečném výsledku vyústí v zamítnutí úvěrové žádosti. Otázka také je, na co jako student potřebujete peníze. Jestliže chcete půjčkou financovat svoje studia, zaplatit školné a ostatní náklady se studiem spojené, můžete bez problému využít přímo studentskou půjčku. Jejich rozsáhlou nabídku najdete jak u klasických peněžních ústavů, tak i řady nebankovních společností. Každá však půjčku studentům poskytuje za zcela odlišných podmínek. V případě, že vám schází peníze na drobné výdaje, zaplacení nájmu, faktury za telefon či dodávku energií, pak si lze sjednat prakticky jakýkoli neúčelový spotřebitelský úvěr. Jestliže chodíte alespoň občas na brigádu a tudíž máte i nějaký příjem o te bude schválení půjčky snazší. Ani v případě, že spoléháte jen na pravidelnou podporu od rodičů, není stiuace úplně beznadějná. Na koho se tedy v době studií nejlépe obrátit se žádostí o půjčku?

Chci půjčku

Půjčka pro studenty

Máte-li vedeno běžné konto v bance, určitě vás jako první napadne sjednat si půjčku v rámci svého online bankovnictví. Možná narazíte na problém, že tradiční bankovní domy půjčky online neposkytují. Rychlou půjčku od banky získáte snad jen v případě, že máte kreditní kartu či jiný úvěrový produkt, třeba povolený kontokorent k běžnému účtu. Avšak i ten vyžaduje pravidelný obrat na účtu. Pokud vám rodiče posílají pravidelně peníze, určitá šance by tu byla. Kromě toho nezapomeňte, že každá půjčka od banky podléhá standardním interním předpisům. Ty vyžadují prvotní lustraci každého žadatele o půjčku v centrálním registru klientských informací a také dostatečně vysoké příjmy. Ty bývají většinou u studentů hlavním kamenem úrazu. Pokud už jako student příjmy máte, pak jen v podobě stipendia nebo brigády. Oba tyto faktory však nejsou bankou akceptovány, pouze příjmy z trvalého zaměstnaneckého poměru. Takže s bankovní půjčkou jen stěží uspějete. Pokud se rovnou s tímto faktem smíříte a nebudete zbytečně ztrácet čas, můžete si velmi rychle sjednat půjčku u nebankovní společnosti.

Nebankovní studentské půjčky

Nebankovní sektor je studentským půjčkám velmi nakloněn, dokonce zde naleznete přímo sekci půjček pro studenty. Aby byl samotný výběr pro vás co nejjednodušší, je dobré využít online srovnávač půjček. Do systému zadáte své požadavky na půjčku a obratem se před vámi zobrazí široká škála úvěrových produktů aktuálně dostupných na trhu. Už jen na první pohled je zřejmé, jak se půjčky mezi sebou navzájem liší. Jednoduše si tak porovnáte výši úrokové sazby, dobu splatnosti, případně další benefity navíc, které vám pomohou pořídit půjčku s co nejnižšími náklady. Vybrat si mezi nimi je už poměrně jednoduché. Kromě klasických studentských půjček můžete ale vybírat ze sekce půjček bez doložení příjmu nebo půjček bez registru. Pokud totiž jste vedeni v registru dlužníků, pak je určitě dobré zvolit půjčku, kde poskytovatel nenahlíží do registru dlužníků. Velkou předností nebankovních půjček je skutečnost, že každého klienta posuzují individuálně, proto vždy máte možnost vyjednat si půjčku přesně dle svých potřeb a požadavků. U neúčelových půjček, kde vyplacené peněžní prostředky můžete využít prakticky na cokoli, ale počítejte s jinou úrokovou sazbou, než kterou byste získali u běžné studentské půjčky. Pokud si to však situace žádá, i takovou možnost lze považovat za adekvátní řešení finanční krize.

Sjednat půjčku

Půjčka bez dokladů

Nebankovní půjčka nevyžaduje žádné složité vyřizování jako půjčka v bance. Jen v prostředí internetu a za pomoci mobilního telefonu si ji sjednáte jedna dvě. Žádost podáte přímo na webových stránkách poskytovatele, kde vyplníte v předem připraveném formuláři jen své identifikační a kontaktní údaje, kolik chcete půjčit a na jak dlouho. Jakmile žádost odešlete, o její zpracování se postará plně automatizovaný systém, který vás obratem informuje o schválení půjčky. Je-li výsledek kladný, na svůj mobilní telefon obdržíte krákou SMSku s kódem. Ten přepíšete zpět do systému a tím stvrdíte svůj opravdový zájem o půjčku. Poté jsou peníze vyplaceny ihned na účet nebo v hotovosti. Takto rychlou půjčku si sjednáte jen online  bez nutnosti skenování dokladů a bez ručitele. Dokonce ani výplata v hotovosti nevyžaduje osobní bankovní účet nebo prokazování totožnosti. Pro peníze si zajdete do nejbližší trafiky nebo zajedete na benzinku, kde vám je vyplatí obsluha platebního terminálu jen na základě elektronického poukazu. Nikomu nemusíte ani uvádět, na co peníze použijete, půjčka je bezúčelová. Online půjčka je svým klientům k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu, tudíž slouží k okamžitému řešení jakékoli nenadálé finanční krize.

Vždy si půjčte jen tolik peněz, kolik opravdu potřebujete. Nikdy se nezadlužujte nad rámec svých možností a nezapomínejte na fakt, že každá půjčka je dluhem, který musíte jednoho dne splatit.

PostHeaderIcon Nebankovní půjčka pro problémové klienty s exekucí

Máte na krku exekuci, obstavený účet a potřebujete půjčku? I tato zdánlivě bezvýchodná situace má své řešení. Víte jaké? I když díky exekučním srážkám ze mzdy vám zůstane sotva tak na pokrytí základních životních potřeb, pořád je tu šance, že si můžete sjednat rychlou půjčku. S její pomocí poplatíte co máte a nebo rovnou vyplatíte celou exekuci. Zkuste o tom přemýšlet. Na finančním trhu existuje nespočet oddlužovacích společností, které se vyplácením exekucí přímo zabývají. Co tím získáte? V prvé řadě ušetříte a to ne právě malou sumu peněz. Nezapomeňte, že za každý den vám pořád naskakují úroky z dlužné částky, které se nezastaví až do úplného splacení celého dluhu. A pokud se vám to jednoho dne podaří, stále není vyhráno. Teď přijdou na řadu náklady exekučního řízení, které původní dluh dokážou až zdvojnásobit. Když si tedy sjednáte půjčku a exekuci vyplatíte, je jasné, že na sankčních poplatcích zaplatíte podstatně méně. Kromě toho vám také zaměstnavatel opět vyplatí celou výplatu a vy získáte zpět přístup ke svému běžnému účtu. Dál budete splácet jen jednu jedinou půjčku a měsíční splátky si nastavíte dle svých potřeb a možností. Úroky z půjčky budou určitě podstatně menší, než úroky zprodlení, které vám každým dnem narůstají u nezaplacené dlužné částky. Přestože to řada klientů v exekučním řízením nemá na úvěrovém trhu právě jednoduché a jen tak jim nepůjčí každá společnost, přeci jen jisté možnosti tu jsou. A právě ty je třeba využít bezezbytku ve svůj prospěch. Proto uchopte pevně situaci do svých rukou a exekuci zprovodíte ze světa jedna dvě. Tím ochráníte také celý svůj majetek, který nebude v neustálém ohrožení, že o něj přijdete.

Chci půjčit

Půjčka pro problémové klienty

Bankovní i nebankovní společnosti jsou co se týče půjček u tzv. problémových klientů velmi opatrné. Na jednu stranu se není čemu divit. Firmy se obávají o návratnost svých investic, které u těchto rizikových klientů nedokáže vyvážit ani vyšší úroková sazba. Zejména u osob, které čelí několika exekucím najednou a je přímo evidentní, že se svým závazkům vyhýbají a nebo nemají absolutně z čeho své dluhy vyrovnat. Takoví lidé se pohybují již na hraně dluhové pasti a stěží je zachrání další půjčka. Naopak osobní bankrot může být pro ně vysvobozením ze značně nepříjemné situace. Proto solidní úvěrové společnosti pečlivě dodržují zásady zodpovědného půjčování a předluženým jedincům zásadně nepůjčují. Avšak klientům, kteří sice mají exekuci, ale dokážou dostát svým závazkům a dluhy splácet se otevírají jisté možnosti. Sice je zcela zbytečné chodit do banky, ale to hned neznamená konec s půjčkami. Když se rovnou obrátíte na nebankovní sektor, všechny vaše problémy  se rozplynou jako pára nad hrncem. Jen musíte najít vhodného poskytovatele, a to takového, který je ochoten exekuci akceptovat. Kde ho najít? Nejlépe na internetu, to je nejrychlejší a nejsnadnější způsob.

Půjčka v exekuci

Pokud si táhnete na svých bedrech balvan exekuce a nedostává se vám aktuálně potřebných finančních prostředků, využijte online srovnávač půjček  a s jeho pomocí se snažte nalézt vhodnou půjčku. Když zadáte do systému vaše požadované parametry a informaci o tom, že jste problémový klient, obratem se před vámi objeví široká škála úvěrových produktů. U každé půjčku naleznete nejen úrokovou sazbu a dobu splatnosti, ale také další podmínky, s jakými jsou půjčky nabízeny. U nebankovních společností totiž existuje přímo specifická kategorie půjček pro lidi v exekuci nebo bez registru, případně bez příjmu. Zpravidla se jedná o malé drobné půjčky označované jako mikropůjčky, které třeba kvůli tomu, abyste si půjčili tisícovku nenahlíží do registru dlužníků a nevyžadují potvrzení o příjmu. Avšak není problém si sjednat i podstatně větší úvěr a je samozřejmé, že u vyšší půjčky budete muset společnosti poskytnout adekvátní podmínky splacení. Třeba v podobě ručitele jako dalšího spolužadatele o půjčku nebo zastavíte nemovitost v odpovídající hodnotě. Nikdo však po vás nemůže chtít, abyste za desetitisícovou půjčku ručili domem v hodnotě deseti milionu korun. Z toho důvodu je velkou předností nebankovních společností, že ke každému klientovi přistupují individuálně a snaží se najít pro něj vhodné řešení. Například v podobě vyšší úrokové sazby.

Sjednat půjčku

Rychlá online půjčka pro klienty s exekucí

Je celkem běžné, že lidé s exekucí se potýkají s každodenním nedostatkem financí, a proto je u nich větší pravděpodobnost, že budou potřebovat malou půjčku než úvěr v hodnotě stovek tisíc korun. Pokud se tedy nerozhodnou rovnou exekuci vyplatit. Sjednat si malou půjčku v exekuci není celkem žádný problém. K tomuto účelu je vhodné vybrat půjčku ze sekce půjček v exekuci nebo bez kontroly registru dlužníků a žádost podat rovnou na webových stránkách poskytovatele. Zde vyplníte jen krátký formulář, v němu uvedete své identifikační a kontaktní údaje a posuvníkem na webu si nastavíte kolik a na jak dlouhou dobu si chcete půjčit. Jakmile žádost odešlete, okamžitě je zpracována plně automatizovaným systémem a vy jste neprodleně informováni o výsledku. Nemusíte tedy nic dokládat, žádné potvrzení o příjmu ani mít ručitele. Vše probíhá jen rychlou elektronickou cestou. Je-li vám půjčka schválena, pak obdržíte SMSku s kódem, ten přepíšete zpět do systému a tím stvrdíte svůj opravdový zájem o půjčku. Určitě oceníte skutečnost, že ne všechny nebankovní společnosti vyplácí nutně peníze jen na bankovní účet. Je tedy možné si sjednat výplatu v hotovosti a přitom mít peníze okamžitě k dispozici. V takovém případě si pro ně zaběhnete do nejbližší trafiky nebo zajedete na čerpací stanici. Peníze vám vyplatí jen na základě elektronického kódu z SMS zprávy, nikomu se tedy nemusíte prokazovat doklady. Vidíte sami, že i v exekuci jsou jisté možnosti , jak přijít rychle k penězům. Ovšem bez výběru vhodného poskytovatele se to neobejde. Ten je prostě základ.

Malé nebankovní půjčky jsou k dispozici zpravidla 24 hodin denně včetně víkendu i ve svátek, proto vás nikdy nenechají v nouzi a můžete se na ně kdykoli spolehnout. Peněžní prostředky je možno vyplatit i v hotovosti a tudíž obejít bankovní účet, ke kterému možná právě z důvodu exekuce nemáte momentálně dispoziční práva.

PostHeaderIcon Konsolidace půjček pro problémové klienty

Máte půjček plnou hlavu a nezvládáte splácet? Jedna splátka stíhá druhou a jen těžko dokážete na jejich pokrytí doplnit domácí rozpočet? V takovém případě bude třeba nalézt účinné řešení, abyste se vyhnuli zbytečným dluhům. A k nim není daleko. Jakmile bankovní konto klesne na nulu a splátky neodejdou v řádném termínu, je malér na světě. Začnou naskakovat nejen úroky z prodlení, ale i sankční poplatky a vy pak jen platíte. Pokud neuchopíte situaci pevně do svých rukou a budete hrát roli mrtvého brouka, příliš mnoho si nepomůžete. Dluhy vás jednoho dne dostihnou a je jen otázka času, kdy se exekutor zjeví za vašimi dveřmi. Věřte, že jeho návštěva pro vás bude nemilá. Obstaví vám konto v bance, zabaví vybavení domácnosti, případně další majetek a kromě toho ještě zaplatíte poměrně tučné náklady exekučního řízení. Stojí vám to za to? Určitě ne. Takže pokud zjistíte, že jsou splátky půjček již nad vaše momentální možnosti, začněte jednat. Oslovte věřitele, snižte splátky na minimum nebo chtějte odklad. V případě, že nepomůže ani to, začněte uvažovat o konsolidaci. Tu je ale nutné provést včas. Dluhy vám nikdo konsolidovat nebude. Jak na to?

Chci půjčit

Konsolidace půjček

Konsolidace půjček znamená, že veškeré své půjčky a úvěry sjednotíte do jednoho úvěrového produktu. Přitom není třeba rozlišovat, u jaké společnosti své závazky máte. Do konsolidace můžete zahrnout hypotéku, leasing na auto, dluhy z kreditních karet a kontokorentu, i běžnou nebankovní spotřebitelskou půjčku. Co tím získáte? V prvé řadě ušetříte. Ptáte se jak, když závazky budete mít pořád stejné? Ano výše vašich závazků se nijak nezmění, ale to podstatné na čem ušetříte, jsou náklady na půjčku. Pokud je totiž platíte u každé půjčky zvlášť dají vám dohromady nemalou sumu peněz. To máte nejen úrokovou sazbu u každé půjčky, ale poplatek za vedení úvěrového účtu, zasílání výpisů, samotnou transakci peněžních prostředků, atd. Když tyto poplatky budete platit jen u jedné jediné půjčky, která bude v celkové výši vašich dosavadních závazků, opravdu ušetříte nemalou sumu peněz, dokonce i v řádu tisíců. Vezměte si do ruky kalkulačku a zkuste si to spočítat. Přitom tyto poplatky jsou naprosto zbytečné a v konečném výsledku vám vydají za jednu splátku půjčky.

Jak provést konsolidaci půjček

Konsolidaci půjček provádí řada úvěrových společností a každá z nich samozřejmě za zcela odlišných podmínek. Proto si předem zjistěte, jaká je aktuální situace na trhu a dle toho se rozhodujte. K tomuto účelu je velmi dobré využít online srovnávač půjček, který vám během chvilky poskytne všechny potřebné informace. Dozvíte se výši úrokové sazby, dobu splatnosti, případně i další benefity navíc, které některé společnosti k půjčkám nabízí. Žádost o konsolidaci pak podáte na konkrétním webu dané společnosti. V připraveném formuláři uvedete své jméno, příjmení, emailovou adresu a telefonní číslo a stručně popíšete jaké půjčky a úvěry si přejete konsolidovat. Jakmile žádost odešlete, o její předběžné zpracování se postará plně automatizovaný systém, který posoudí míru vaší zadluženosti a to, zda je konsolidace ve vašem případě vůbec možná. Pokud dostanete příznivou odpověď, budete kontaktováni pracovníkem úvěrové společnosti a s ním se už dále dohodnete na podrobnostech.

Sjednat půjčku

 

Konsolidace půjček pro problémové klienty

O konsolidaci půjček můžete zažádat kdykoli během jejich splácení, není nijak omezena časem ani dalšími podmínkami. Pro uzavření nové úvěrové smlouvy je však nutno společnosti doložit všechny podklady týkající se stávajících půjček a úvěrů. Dáváte-li přednost osobnímu jednání, můžete dokumenty přinést osobně, ale není to nutné, řada firem akceptuje i rychlou elektronickou komunikaci. Stačí podklady naskenovat a odeslat, a zbytek dořešit po telefonu. Pokud vám budou vyhovovat podmínky nové půjčky, nebankovní společnost už všechny administrativní záležitosti s tím spojené dořeší za vás. V prvé řadě se spojí s danými subjekty a vyplatí u nich celou vámi vypůjčenou částku. Tím pádem vás zbaví všech závazků k daným společnostem. Vy potom jen podepíšete novou smlouvu o půjčce, která bude zahrnovat celkovou sumu ze všech nesplacených půjček a úvěrů. Avšak poplatky spojené s poskytnutím půjčky budete hradit už jen jednou. Tím také získáte větší přehled nad financemi a jen k určitému datu si nastavíte trvalý příkaz odchozí platby v bance.

Konsolidací půjček ušetříte

Jak už bylo řečeno výše, konsolidace půjček je efektivním řešením, za situace, že se změnil váš rodinný rozpočet co se týče příjmů a nezvládáte včas a řádně dostát svým závazkům. Stačí abyste jen přišli o práci, onemocněli nebo se rozešli s partnerem a hned finance dostanou zcela jiný rozměr. Velkou předností konsolidace je také to, že novou půjčku si vyjednáte s podmínkami, které vám budou momentálně vyhovovat. Bez problému si můžete novou půjčku navýšit, jednotlivé splátky snížit, vyjednat zcela jinou úrokovou sazbu, prodloužit dobu splatnosti, případně dojednat odklad splátek na určitou dobu. To vše je v případě nebankovní konsolidace možné při zohlednění individuálních potřeb klienta. V konečném výsledku vám konsolidace pomůže ušetřit peníze, které byste jinak zaplatili na zbytečných poplatcích. V případě, že jsou splátky půjček nad vaše momentální možnosti, ochrání vás konsolidace i před dluhovou pastí, kam byste díky dluhům mohli časem spadnout.

Konsolidaci půjček provádí řada solidních nebankovních společností, které důsledně dodržují zásady zodpovědného půjčování a snaží se klientům pomoci. Půjčky poskytují na základě jasné a transparentní smlouvy bez skrytých podmínek navíc.

PostHeaderIcon Nebankovní půjčka ručená družstevním bytem

Potřebujete větší půjčku na rekonstrukci vlastního bydlení, zařízení domácnosti či případně financovat jiné záležitosti? Třeba co nejrychleji vyplatit exekuci a zbavit se tak tíživého problému? Nebo chcete investovat do podnikání a rozjet úspěšný byznys? Důvody k půjčce mohou být jakékoli a je samozřejmé, že od její výše se odvíjí i konkrétní podmínky, za kterých jsou peníze poskytnuty. Nejjednodušeji si vyřídíte jakoukoli malou půjčku, zejména pak mikropůjčku, která nevyžaduje ani ručitele. Takové rychlé peníze máte ihned na účtu  a nebo připraveny k vyzvednutí v hotovosti. K tomu vám stačí jen pár kliků na internetu a bez jakéhokoli papírování se dostanete až k požadovaným penězům. V případě ale větší půjčky, přeci jen úvěrové společnosti podstupují podstatně větší riziko a to je třeba něčím vyvážit. Jen samotná výše úrokové sazby k tomu stačit nebude a přeci ani ta nemůže přesáhnout obvyklou hranici. Pak by se už nejednalo o férovou půjčku a zacházeli bychom do zcela jiných sfér úvěrového trhu. Velmi vhodnou zárukou za splacení většího obnosu peněz je zástava nemovitosti. Je však možné ručit i družstevním bytem? Pojďme zkusit nalézt odpověď.

Chci půjčit

Půjčka se zástavou

Mnoho lidí se domnívá, že největší jistotou pro půjčku je tradiční bankovní prostředí. Avšak při bližším prozkoumání nabídek úvěrového trhu lehce dojdete k závěru, že bankám doslova šlapou na paty nebankovní subjekty, které nabízí stejně kvalitní úvěrové produkty, avšak za zcela jednodušších podmínek. Z toho důvodu je třeba se oprostit od konzervativního pohledu na otázku půjček a úvěrů a snažit se nalézt řešení adekvátní situaci. Když přijdete do banky, musíte vyhovět jejich standardním podmínkám a právě ty nejsou právě vstřícné. Každého příchozího žadatele si nejprve prolustrují v centrálním registru klientských informací a jakmile shledají, že zde máte záznam, máte ihned po půjčce. Na prokazování vašich příjmů a ručení ani nedojde řada. I když ale registrem projdete a budete bez sebemenšího dluhu a s čistým štítem, přeci jen je třeba mít odpovídající příjmy. A ty jsou požadovány právě v ne zrovna malé výši. Banku přesvědčíte jen příjmem z klasického zaměstnaneckého poměru. Výplata podpory v nezaměstnanosti, sociálních dávek, rodičovského příspěvku, důchodu či stipendia vás řadí mezi problémové klienty, jimž se snaží banky vyhnout. V tomto případě je pro ně míra rizika poskytnuté půjčky příliš vysoká a nedokáže ji vyvážit ani vyšší úroková sazba. Z toho důvodu odchází řada žadatelů z banky s nepořízenou a své naděje vkládají do nebankovní sféry.

Nebankovní půjčka ručená nemovitostí

Nebankovní půjčky nabízí rozsáhlé možnosti řešení různých půjček a úvěrů. Když pomineme okamžité mikropůjčky, které jsou velkým pomocníkem v nenadálé finanční tísni, můžete se spolehnout i na půjčky v řádu několika desítek, stovek či milionu korun. O takovou půjčku nežádáte každý den, a proto je třeba k ní přistupovat s rozvahou a nalézt co nejlepšího poskytovatele. Na výběr máte nespočet úvěrových společností, které se navzájem předhání a snaží se zaujmout svými podmínkami co největší okruh žadatelů. Aby výběr nebyl tak složitý je dobré k tomuto účelu využít online srovnávač půjček, který vám obratem najde takovou půjčku, kterou právě potřebujete. Její sjednání je už pak jen otázka několika minut. Žádost podáte na webových stránkách dané společnosti, kde vyplníte jen krátký online formulář. V něm uvedete své jméno, příjmení, telefonní číslo, emailovou adresu a posuvníkem na webu si nastavíte kolik chcete půjčit a na jak dlouhou dobu. Jakmile kliknete na tlačítko ”odeslat”, okamžitě se o vyhodnocení žádosti postará plně automatizovaný systém, který vás za pár minut informuje o výsledku. Je-li výsleddk kladný, budete zpravidla kontaktováni pracovníkem úvěrové společnosti a s ním se dohodnete na podrobnostech. Je-li třeba za půjčku ručit nemovitostí, musíte si připravit doklady prokazující vaše vlastnictví k danému objektu. To znamená list vlastnictví, kupní či darovací smlouvu, aktuální odhad nemovitosti, atd. Zastavit můžete v podstatě jakoukoli nemovitost. Byt či dům v osobním vlastnictví, pozemek, zahradu, garáž, chatu, chalupu a v neposlední řadě také svůj družstevní podíl na bytě. Většina nebankovních společností poskytuje půjčku až do výše 60 % odhadu nemovitosti, ovšem tato hranice se dost značně spolenčost od společnsoit liší.

Sjednat půjčku

Půjčka pro každého

Podle toho jakou poskytnete nebankovní společnosti záruku za splacení půjčky, je také vyhodnocena vaše bonita. Samozřejmě, že výše půjčky musí adekvátně odpovídat hodnotě zastavené nemovitosti. Není možné, abyste si půjčili deset tisíc korun a ručili za něj domem v hodnotě deseti milionu korun. Ovšem čím vyšší bonity dosáhnete, od toho se budou odvíjet i konkrétní podmínky splácení půjčky. To znamená, že bude nastavena úroková sazba, doba splatnosti, případně vám může společnost nabídnout i další benefity navíc. Třeba v podobě možnosti mimořádné splátky bez sankce, jednorázového splacení bez poplatku či jiných podmínek. Velkou předností nebankovních půjček je jejich individuální přístup ke klientovi, takže vždy si lze vyjednat půjčku v rámci svých potřeb a možností. Pokud nemáte jinou možnost a je třeba ručit družstevním bytem, i to je rozumný způsob, jak si půjčit požadovanou sumu peněz. Půjčka podložená zástavou nemovitosti zpravidla ani nevyžaduje lustraci v registru dlužníků a doložení příjmu. Tím se otevírají široké možnosti pro nezaměstnané, matky na mateřské, začínající podnikatele, důchodce, studenty. Každý si zkrátka najde svůj způsob řešení.

U nebankovních půjček využijte nabídky velkých renomovaných firem, které jsou stálicí úvěrového trhu a poskytují půjčky s férovými podmínkami na základě jasné a transparentní smlouvy.

PostHeaderIcon Nebankovní půjčky od soukromých investorů pro začínající podnikatele

Začínáte s podnikáním? Pak se vám jistě do začátku hodí každá koruna. Jen málokterá podnikatelská aktivita se obejde bez počátečního kapitálu, abyste mohli svůj byznys rozjet naplno. Když nebudete mít vhodné prostory, vybavení, materiál, jen těžko zvládnete pokrýt poptávku a tudíž nebudete ani vydělávat. Proto se nabízí jako efektivní řešení půjčka. Pokud si její splátky rozumně rozložíte tak, aby se v pohodě vešli do vašeho měsíčního rozpočtu, není v podstatě co řešit. Jenomže, kdo půjčí začínajícímu podnikateli. Obzvlášť takovému, který má třeba za sebou několik let na úřadu práce a k samostatné činnosti se odhodlal teprve až po únavné snaze uspět v klasickém podnikání. Všude po vás budou chtít doložit příjmy a ty asi stěží pokryje výplata podpory v nezaměstnanosti. Ani úspory nejsou ve většině případů zdaleka tak vysoké, aby na úspěšný rozjezd i byť jen drobného živnostníka stačily. Nemusíte ale věšet hlavu, úvěrový trh počítá i s osobami samostatně výdělečně činnými, které mají teprve čerstvý živnostenský list kapse. Chcete vědět, kde s vámi počítají a dokážou vás podpořit a kde se naopak shledáte s nepochopením?

Chci půjčit

Půjčka od banky pro podnikatele

Pokud vážně přemýšlíte nad úvěrem, určitě vás jako první napadne půjčka od banky. Těch je u nás několik a také skutečně podnikatelské půjčky poskytují. Prvotním předpokladem je, že současně s žádostí o úvěr předložíte bankovnímu úředníkovi i skvěle propracovaný projekt. Na něm si dejte opravdu záležet nebo si ho nechte vytvořit u odborníků, protože na něm zpravidla visí váš úspěch. Pokud totiž banku váš projekt zaujme a bude ho považovat za přínosný, určitě vás ve vašich aktivitách podpoří. Jestliže se však shledáte s nepochopením pro váš záměr, peněz se nedočkáte a můžete to zkusit jinde. Tak můžete obcházet jednu banku za druhou a čekat, kdo bude stejného mínění jako vy. Bankovní půjčka má však jeden háček. Nejde jen o to, abyste banku zaujali pro svoji činnost, ale důležitá je i samotná osoba žadatele. A právě to je hlavní kámen úrazu pro začínající podnikatele. Banka si standardně proklepne každou osobu v centrálním bankovním i nebankovním registru klientských informací a jestliže zjistí, že jste zde evidováni, máte po bankovní půjčce jenda dvě. I když registrem projdete, ještě pořád není vyhráno. Bance musíte doložit potvrzení o bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu a pojišťovnám a doložit vaše příjmy. Jestliže začínáte doslova od nuly, máte opět smůlu. Z toho důvodu řada drobných živnostníků začíná s prací v provizorních podmínkách, aby vydělali alespoň nějakou korunu. Tím pádem se i celková efektivita práce podstatně snižuje. Daleko rozumnější je půjčka u nebankovní společnosti, kde jsou možnosti podstatně větší než v bance.

Nebankovní půjčka začínajícím podnikatelům

Možná vás až překvapí, že nebankovní sektor bude mít pro vás daleko větší pochopení než banky. U nebankovních společností se setkáte nejen přímo se sekcí půjček pro podnikatele, ale prakticky i jako osoba samostatně výdělečně činná si můžete sjednat jakoukoli spotřebitelskou půjčku. Podle typu úvěru se samozřejmě odvíjí i podmínky splácení. Záleží také na tom, kolik peněz požadujete a jaké máte představy o splátkách. Současně je třeba zmínit to, že u nebankovní společnosti máte vždy možnost vyjednat si individuální podmínky, a takže se vám zde otevírá nespočet variant řešení, které zcela jistě v počátcích podnikání oceníte. Navíc, nebankovní společnosti nevyžadují potvrzení o bezdlužnosti vůči úřadům a záznam v registru dlužníků neberou jako rozhodující kriterium pro schválení úvěru. I jako podnikatel si můžete půjčit třeba jen několik tisíc korun, ale hravě si sjednáte i úvěr v řádu milionu korun. Je jasné, že velká půjčka bude vyžadovat podstatně větší záruky splacení než malá půjčka, která si vystačí jen s vyšší úrokovou sazbou. Úvěry v řádu milionu korun vyžadují zpravidla ručení nemovitostí v adekvátní hodnotě. Může se jednat o dům, pozemek, výrobní halu, nebytové prostory, stroje, zařízení, apod. Z toho důvodu je dobré najít pro svoji půjčku takovou společnost, která dokáže vaše potřeby akceptovat. Podle toho, jakou poskytnete záruku splacení, získáte určitou bonitu, od které se odvíjí podmínky splácení. V případě vysoké bonity třeba dosáhnete na lepší úrokovou sazbu nebo můžete získat nějaké benefity navíc, například v podobě odkladu splátek na určitou dobu, nebo možnosti jednorázového splacení bez sankce či mimořádné splátky bez poplatku.

Sjednat půjčku

Půjčka od soukromého investora

Půjčky od soukromého investora jsou jisotu alternativou nebankovních půjček. Na tento typ úvěrů spoléhají zejména podnikatelé, kterým nevyhovují standardně nastavené podmínky úvěrových společností  a potřebují si spíš půjčku vyjednat individuálně. Soukromý investor je vlastně fyzická osoba, která má momentálně volné finanční prostředky a ty si přeje nějakým způsobem zhodnotit. Jelikož úroky v bance jí připadají příliš nízké nebo lépe řečeno nulové, je určitě lepší poskytnout půjčku s přiměřeným úrokem. Tím pádem nebudou peníze nikde ležet ladem a dojde k očekávanému zhodnocení vynaložené investice. Pro dlužníka je zase tento způsob přijatelnější díky upřednostnění individuálních podmínek splácení. Celá půjčka je tedy postavena na dohodě obou stran, což právě začínajícím podnikatelům velmi vyhovuje. Nicméně, i soukromého investora může zaujmout váš podnikatelský plán a rozhodne se do něj trvale investovat a bude se podílet na zisku. Možností, jak v počátcích podnikání přijít k penězům je nespočet, záleží jen na tom, co si dokážete vyjednat. Jen v případě soukromé sféry buďte více obezřetní a každou osobu si nejprve řádně ověřte. Nikdy totiž nevíte, na koho narazíte a osobní zkušenosti druhých lidí jsou kolikrát k nezaplacení. Půjčka od soukromého investora je podložena smlouvou o půjčce, tudíž po právní stránce je dostatečnou ochranou pro obě strany.

Každé podnikání potřebuje do začátku nějaký provozní kapitál, který je dobré pokrýt vhodnou půjčkou. Bude-li se dařit a rozjedete dobrý byznys, zvládnete i v pohodě splácet půjčku. Nikdy se však nezadlužujte nad rámec svých reálných možností.

PostHeaderIcon Nebankovní půjčka bez registru a bez solusu

Jste vedeni v centrálním bankovním i nebankovním registru klientských informací? A kvůli tomu vám nikde nechtějí dát půjčku? Nezoufejte, řešení se vždycky najde. Pokud vám každou podanou žádost o půjčku zamítli, pak jste asi oslovili nevhodnou finanční společnost. Ne každá totiž případnému záznamu v registru přikládá zásadní rozhodující význam pro schválení úvěru. A nebojte se, s tímto problémem dnes bojuje kdeko. Registr samotný není evidencí jen chronicky zadlužených osob, které se zcela záměrně vyhýbají svým závazkům. V takovém případě je zamítnutí žádosti o půjčku jistě oprávněné. Avšak převážná většina lidí, se do registru dostane shodou životních náhod a okolností. Stačí jen aby se nějakým způsobem narušil zdroj příjmů a už máte nabouraný měsíční rozpočet. A k tomu není moc daleko, přijdete o práci, onemocníte, rozejdete se s partnerem a hned finanční záležitosti dostanou náhle jiný rozměr. Nevíte co dřív zaplatit: splátky půjček, nájem, inkaso, účty za telefon, benzin, atd. Když se například opozdíte s platbou faktury telefonnímu operátorovi nebo dodavateli energií, máte vstupenku do registru více než jistou. Přitom jsou evidovány všechny nedoplatky nad 500 Kč při zpoždění více jak tři měsíce. Vzhledem k tomu, že dnešní doba není právě jednoduchá, může do takových problémů spadnout kdekdo. A nemusí hned jít o neplatiče na pokraji společnosti. Jak si tedy poradit, když jste vedeni v registru dlužníků a přesto potřebujete půjčku?

Chci půjčit

Máte záznam v registru?

Do evidence dlužníků se díky nesplaceným závazkům dostanete jedna dvě, ale jak je to s opačnou cestou. Jak dlouho budete v registru vedeni? Mnoho lidí se domnívá, že k tomu, aby vaše jméno z registru odstranili stačí jen uhradit své dluhy a je po problému. O to větší rozčarování přichází, jakmile zjistí, že až tak jednoduché to není. I když totiž veškeré své závazky uhradíte, neznamená to automatický výmaz z registru. Na to si ještě nějakou dobu počkáte, bohužel řadu let. Proto když si nejste jisti, zda jste v registru ještě vedeni, je lepší před podáním žádosti požádat o výpis. Nezapomeňte totiž, že v centrálním registru se eviduje i každá zamítnutá žádost o půjčku a určitě jejich zvýšený počet vám na důvěryhodnosti nepřidá. O výpis z registru můžete požádat několika způsoby: odesláním SMSky v příslušném tvaru nebo přímo na daných webových stránkách. Odpověď také obdržíte stejnou formou, tedy krátkou SMSkou nebo emailem. Chceteli výpis v papírové podobě není problém, česká pošta vám jej doručí v rámci své standardní doručovací doby. Za výpis z registru zaplatíte drobný poplatek, který se vám buď přímo strhne z kreditu na telefonu, případně platební kartou. V každém případě se vám těch pár stokorun jistě vyplatí.

Půjčka bez registru

Pokud tedy zjistíte, že jste v registru dlužníků neustále vedeni, pak tomuto faktu je třeba přizpůsobit i výběr vhodného poskytovatele půjčky. Jestliže podáte žádost u společnosti, která své klienty důkladně lustruje v registru dlužníků, je celkem jasné, že zde s půjčkou nepochodíte. Samozřejmě, že je vždy daleko lepší, když máte veškeré své závazky již dávno uhrazeny, ale pokud je i další půjčka pořád ještě v rámci vašich platebních možností,  není důvod proč by vám ji neschválili. Pokud k půjčkám přistupujete konzervativně a nedáte dopustit na bankovní úvěrové produkty, pak vězte, že se záznamem v registru se setkáte spíš s odmítavou odpovědí. Evidence v registru dlužníků snižuje bonitu každého klienta, a proto jsou banky v tomto případě velmi opatrné. Stejně tak, pokud jste třeba v exekučním řízení nebo máte nedostačující příjmy. Velkou šancí na úspěch se ale pro vás jeví nebankovní společnost, kde můžete půjčku získat jedna dvě. Přestože všechny úvěrové společnosti si musí dle zákona předem ověřit platební schopnost žadatele, nebankovní společnosti posuzují každou žádost individuálně. Když zjistí, že máte sice záznam v registru, ale veškeré své dluhy již dávno uhrazeny, dokážou nad vámi přimhouřit oko a půjčku vám schválí. Dokonce některé společnosti nenahlíží do registru vůbec, což se týká zejména malých mikropůjček, kdy si můžete třeba půjčit jen pětistovku před výplatou. Riziko poskytnutí tak malé půjčky je ve většině případů vyváženo jen vyšší úrokovou sazbou a je jen a jen na vás, zda se vám taková půjčka vyplatí či nikoli.

Sjednat půjčku

Nebankovní půjčka pro každého

Nebankovní půjčky se všeobecně vyznačují vyšší schvalovatelností oproti svým bankovním kolegyním, přestože se jedná o stejně kvalitní úvěrové produkty. Nebankovní subjekty však nekladou na žadatele tak vysoké nároky a snaží se dopstupnost půjček co nejvíce usnadnit. Z toho důvodu poskytují půjčky na internetu a nevyžadují žádnou rozsáhlou administrativu. Přitom půjčit si můžete kolik chcete. Výše půjčky není nijak omezena, jen samozřejmě dle její výše se budou odvíjet i podmínky splácení. U malých mikropůjček počítejte zpravidla s dobou splatnosti do jednoho měsíce, u půjček v řádu několika desítek či stovek tisíc korun i několik let. Nebankovní půjčky si ve většině případů vystačí také jen s informací o vašich příjmech, není nutno hned dokládat potvrzení o příjmu. Z toho důvodu jsou nebankovní půjčky snadno dostupné i pro lidi bez příjmu, tedy nezaměstnané, na sociálních dávkách, na mateřské, v důchodu nebo začínající podnikatele. Řada společností je ochotna akceptovat i příjmy z občasné brigády, nemusí se tedy hned jednat o stálý zaměstnanecký poměr. Navíc, půjčky bez kontroly registru dlužníků spadají mezi rychlé online půjčky, které jsou svým klientům k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Tím pádem se stávají pro každého pohotovým zdrojem financí, obzvlášť v případě, kdy využijete možnosti a necháte si půjčku již předem předschválit. O její vyplacení požádáte až v momentě, kdy budete peníze skutečně potřebovat a to jen krátkou SMSkou. Za půjčku neplatíte žádné poplatky předem.

Půjčku bez kontroly registru dlužníků naleznete v nabídce řady solidních nebankovních společností, které poskytují půjčky na základě jasné a transparentní smlouvy. Vždy si však půjčte jen tolik peněz, kolik aktuálně potřebujete a nikdy se nezadlužujte nad rámec svých možností.

 

PostHeaderIcon Novomanželská půjčka od státu

Máte studia za sebou a řešíte vlastní bydlení? Pak jste jistě poznali, že otázka bydlení není pro mladé lidi až tak jednoduchá. Z toho důvodu jich valná většina začíná pronájmem bytu. Touto formou lze sice řešit přijatelným způsobem otázku bydlení, ale to vám jistě nevydrží dlouho. Velmi brzy poznáte, kolik peněz tak vlastně přichází vniveč. Ceny pronájmů jsou nemalé a dá se říci, že stejnou sumu, jakou dáte za měsíční nájem, můžete použít na splátku půjčky, kterou byste financovali vlastní bydlení. Jakou půjčku ale zvolit? Existují nějaké půjčky určené zejména mladým lidem na bydlení? Když se rozhodnete založit rodinu, přeci jen je třeba nastavit rodinný rozpočet a ten z absolventského platu není nijak okouzlující. Z toho důvodu se pro některé mladé lidi stává vlastní byt velmi vzdáleným snem. Pokud nepomohou ještě rodiče a nebo někdo jiný z rodiny, pak je otázka vlastního bydlení velmi problematická. Ale nemusíte hned zoufat, možností, jak se dopracovat k vlastnímu bytu je opravdu mnoho. Jen se danou problematikou musíte trochu zabývat, rozumně uvážit své možnosti a schopnosti,a ty adekvátně přizpůsobit možnému způsobu řešení. Pomůže někdo mladým lidem do začátku?

Chci půjčit

Půjčka na bydlení

Chcete-li si sjednat půjčku na bydlení, pak se určitě porozhlédněte po půjčce v bankovní sféře. Ty nabízí klasické hypotéky na bydlení, které mají formou dlouhodobé půjčky již předem nastavené podmínky. Jednak musíte splňovat věkovou hranici do 36 let, mít dostatečný příjem a složit počáteční jistinu a jako záruku splacení poskytnout kupovanou nemovitost. Pokud splníte i standardní podmínky určené pro sjednání běžné bankovní půjčky, pak vám s velkou pravděpodobností hypotéku přiklepnou. Jestliže dosáhnete na dostatečně vysokou bonitu, pak můžete v průběhu splácení hypotéky využít i různou formu podpory od státu. Stát se snaží mladým lidem cestu k vlastnímu bydlení co nejvíce usnadnit, a tak při narození dítěte vám na půjčku určitou částkou přispěje. Také tento rok snížil hranici počáteční jistiny a tím pádem se bankovní hypotéka stala snadněji dostupná pro široký okruh žadatelů. Kromě specifických požadavků na hypotéku však jako žadatel o klasickou bankovní půjčku musíte naplnit i jejich standardní podmínky. To znamená, že každá banka si předem prolustruje každého žadatele v registru dlužníků a samozřejmě je žádoucí, abyste zde nebyli evidováni. Také je nutno naplnit požadavek na výši vašich příjmů. I když jsou podmínky bankovní hypotéky benevolentnější než v minulých letech, pořád se ještě najde určité procento lidí, kteří nemají šanci na půjčku v bance dosáhnout. V takovém případě se můžete po půjčce poohlédnout v nebankovním sektoru.

Půjčky pro mladé

Dostupnost klasické bankovní hypotéky je omezena zejména nutností složit počáteční jistinu a také vašimi příjmy. Mnoho mladých žadatelů nedokáže však díky nízkému absolventskému platu požadavek na výši příjmů naplnit. I přesto, že mají dost našetřeno. Někomu totiž spoří rodiče od narození, a tak za těch několik desítek let může být na kontě pěkná suma. Možnost dlouhodobého spoření nabízí také různé stavební spořitelny a záložny. Pokud ale nedokážete podmínky pro schválení bankovní hypotéky naplnit, pak je možno využít různé půjčky a úvěry, které nabízí nebankovní společnosti. Zde se setkáte jak s nabídkou půjček určených přímo na pořízení nebo rekonstrukci vlastního bydlení. Podmínky u těchto půjček jsou obdobné jako v bance, avšak nebankovní poskytovatelé dokážou tolerovat váš případný záznam v registru dlužníků, výši vašich příjmů a na podmínkách splácení je možno se dohodnout individuálně. Pokud nebankovní společnosti poskytnete adekvátní záruku splacení, můžete si třeba vyjednat i odklad splátek na určitou dobu, nebo možnost mimořádné splátky bez sankce. I doba splácení může být stanovena dle individuálních možností klienta.

Sjednat půjčku

Dlouhodobá půjčka

Kromě nebankovní půjčky určené na financování vlastního bydlení si můžete sjednat u nebankovní společnosti prakticky jakoukoli půjčku, a tu použít na pořízení vlastního bydlení, případně na zařízení domácnosti. Úroková sazba u takové běžné spotřebitelské půjčky bude asi jiná než u účelové půjčky na bydlení, ale pokud vám budou vyhovovat její podmínky, dá se považovat za rozumné řešení. Pořád lepší než platit drahý podnájem. Někteří mladí lidé formou nebankovní půjčky řeší i nutnost zaplacení počáteční jistiny v bance. V takovém případě je ale pořád na bance, zda vám i za těchto podmínek, kdy máte ještě další půjčku hypotéku schválí. Záleží v prvé řadě na posouzení vašich příjmů. Vzhledem k tomu, že jakákoli půjčka určená k financování vlastního bydlení je dlouhodobá půjčka, mohou nastat jisté životní okolnosti, které splácení půjčky ohrozí. Z toho důvodu není problém půjčku kdykoli refinancovat nebo ji zahrnout do konsolidace půjček, případně se pojistit proti platební neschopnosti pokud třeba přijdete o práci nebo vážně onemocníte. Nikdy však nedopusťte, abyste z jakéhokoli důvodu přestali každoměsíční splátky hradit. Jestliže se dostanete do problémů s financemi, vždy je řešte včas vzhledem k daným okolnostem. Jakmile byste se stali chronickým dlužníkem a zmítali se od půjčky k půjčce, mohlo by to mít pro vás dalekosáhlé důsledky, které by vás v extrémním případě mohli připravit i o střechu nad hlavou.

Stát se snaží mladým lidem pomoci s financováním vlastního bydlení, a proto přichází s různými programy, které mají splácení půjčky na bydlení co nejvíce usnadnit. Nabídka trhu je natolik rozmanitá, že si každý jistě vybere dle svých potřeb a požadavků.