Vyzkoušejte
Půjčky pro lidi

Pěkné půjčky s rozumnými a férovými podmínkami, které Vás nepodrazí!

PostHeaderIcon Nenávratná půjčka zaměstnanci

Nemůžete sehnat opravdu dobrou půjčku? A přitom byste ji tak potřebovali? Nevyhovují vám úroky v bance nebo nedokážete či nechcete naplnit standardní podmínky úvěrových společností? Důvody, proč lidé nedostanou půjčku od úvěrové společnosti jsou rozmanité. Ve většině případů je úvěrová žádost zamítnuta kvůli evidenci v registru dlužníků, která vám dokáže znepřístupnit půjčku až na několik let. Problém je totiž v tom, že aby vás vymazali z centrálního registru klientských informací, nestačí jen rychle splatit dluh. Na to si opravdu počkáte ještě řadu let, a to i přesto, že jste veškeré své dluhy zprovodili ze světa. Další překážkou pro získání dobré půjčky bývají velmi často příjmy. Jen stěží dokážete s půjčkou uspět právě v době, kdy jste na nemocenské nebo momentálně pobíráte podporu v nezaměstnanosti. Stejně na tom jsou i začínající podnikatelé, důchodci, matky na mateřské a vůbec všichni lidé pobírající sociální dávky. Pokud jste tedy v běžném pracovním režimu a nemůžete sehnat dobrou půjčku, pak to berte pořád jako svoji přednost, ze které můžete vytěžit maximu. Půjčku si totiž lze sjednat i u svého zaměstnavatele. Zaměstnanecké půjčky jsou totiž jedním z benefitů, které firmy svým lidem nabízí a bylo by jen škoda je nevyužít. Je to jedinečná příležitost, jak si sjednat půjčku zcela dle svých individuálních požadavků a možností a mnohdy vás vyjde ještě levněji než klasická půjčka v bance.

Chci půjčit

Zaměstnanecká půjčka

Zaměstnanecké půjčky jsou zajímavým benefitem stejně jako třeba stravenky, týden dovolené navíc, nadstandardní zdravotní péče atd. Mnoho lidí však nemá o jejich existenci nejmenší tušení, a tak vlastně ani neví, co dobrého taková zaměstnanecká půjčka přináší. V prvé řadě je třeba si uvědomit, že na zaměstnaneckou půjčku není žádný právní nárok a její sjednání čistě závisí na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Také platí, že není automaticky poskytnuta každému zaměstnanci, který si o ni požádá. To znamená, že když váš kolega v kanceláři dostane půjčku s dobrým úrokem, vy nemusíte získat totéž, ale na druhou stranu ani tato možnost není zcela vyloučena. Zaměstnanecké půjčky poskytují firmy zejména pracovníkům na vysoce kvalifikovaných pozicích, kteří jsou ze strategického hlediska pro firmu velmi důležití a podílí se značnou měrou na jejím úspěšném chodu. Zaměstnavatelé se je snaží touto formou ocenit a udržet si je, aby nepřešli ke konkurenci. Je teda zcela na rozhodnutí vedení firmy, zda danému zaměstnanci půjčku poskytne či nikoli a její podmínky závisí na vzájemné dohodě.

Půjčka pro zaměstnance není předmětem zdaňování

Zaměstnanecká půjčka se řídí ustanoveními občanského zákoníku a konkrétní podmínky půjčené částky zpravidla navrhne zaměstnavatel a je tedy zcela na rozhodnutí  zaměstnance, zda je přijme či nikoli. Vzhledem k tomu, že podmínky bývají zásadně odlišné od standardních bankovních či nebankovních půjček, nemá nejmenší důvod takovou nabídku odmítnout. Zaměstnanecká půjčka je vždy půjčka návratná a jedná se většinou o půjčku s velmi nízkým nebo žádným úrokem. Pokud je půjčka poskytovaná za úrok, zaměstnanec se zavazuje zaměstnavateli uhradit vypůjčenou částku včetně dohodnutého úroku. Pro zaměstnance je taková půjčka především přínosem v tom, že není předmětem daně z příjmu. Zdanitelným příjmem je pouze rozdíl mezi obvyklou výší úroku a úrokem z poskytnuté půjčky.

Zaměstnanecké půjčky ze strany zaměstnavatele

Také zaměstnavatelům přináší poskytnutí zaměstnanecké půjčky značné přednosti, jelikož nejsou považovány za daňový výdaj. K daňovým nákladům se řadí pouze pojistné na sociální a zdravotní pojištění, jenž hradí zaměstnavatel tehdy, pokud je příjem ze závislé činnosti zaměstnance navýšený o jistou peněžní částku, která podléhá zdanění. Výše zaměstnanecké půjčky zcela závisí na vzájemné dohodě obou stran, avšak od konkrétní částky se potom odvíjí i další podmínky, za kterých je poskytnuta. Určitou skupinu totiž tvoří půjčky, které jsou rovnou osvobozeny od daně z příjmu. Jedná se o půjčku na bytové účely do částky 100 000 Kč nebo k překlenutí tíživé finanční situace do výše 20 000 Kč. Zaměstnanci postiženého živelní pohromou může být poskytnuta půjčka až do výše jednoho milionu korun na bytové účely a do výše 20 000 Kč k překlenutí tíživé finanční krize.

Sjednat půjčku

Nevratná půjčka zaměstnanci

V ojedinělých případech může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci také půjčku nenávratnou, která je prezentována jako dar a slouží jako jednorázová sociální výpomoc až do výše 500 000 Kč. Taková půjčka může být však poskytnuta jen za mimořádně obtížné situace, například při ekologické nebo průmyslové havárii, v důsledku živelné pohromy, atd. Nevratná půjčka také nepodléhá zdanění. Pokud by však vypůjčená částka tuto půlmilionovou hranici převýšila, musela by být částka nad tento rámec připočítána k celkovému příjmu zaměstnance a tím pádem i zdaněna. V každém případě zaměstnanecké půjčky nabízí nespočet variant, jak je možné zaměstnancům v obtížných situacích pomoci.

Zaměstnanecké půjčky jsou jedním z častých benefitů firem, které je tak vnímají jako stabilizační prvek pro své pracovníky. Půjčka se neřídí standardními podmínkami úvěrových společností, a tudíž je přínosem pro obě strany.